Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.19.159

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 1921 r.
Art.  4.

Konwencja niniejsza będzie ratyfikowana, a ratyfikacje złożone będą Radzie Związkowej Szwajcarskiej najpóźniej dnia 31 grudnia 1908 r.

O złożeniu ratyfikacji będzie sporządzony protokuł, którego odpis, poświadczony za zgodność, będzie złożony w drodze dyplomatycznej każdemu z układających się Państw.

Konwencja niniejsza uprawomocni się w trzy lata po zamknięciu protokułu o złożeniu ratyfikacji.