Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.19.159

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 1921 r.
Art.  3.

Postanowienia Konwencji niniejszej będą miały zastosowanie do poszczególnych kolonji, posiadłości lub protektoratów jedynie w razie notyfikacji o tem Radzie Związkowej Szwajcarskiej przez Rząd metropolji w imieniu danej posiadłości.