Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.19.159

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 stycznia 1921 r.
Art.  2.

Każde z układających się Państw wyda zarządzenia administracyjne, niezbędne dla zapewnienia ścisłego stosowania postanowień niniejszej Konwencji, na jego terytorjum.

Rządy będą sobie komunikowały w drodze dyplomatycznej ustawy i rozporządzenia w przedmiocie niniejszej Konwencji, obowiązujące obecnie lub wchodzące w życie w przyszłości w ich krajach, jak również dostarczać sobie będą sprawozdań z wykonania tych ustaw i rozporządzeń.