Art. 14. - Konwencja Międzynarodowa, dotycząca ruchu drogowego. Paryż.1926.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.21.179

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1930 r.
Artykuł  14.

Państwa reprezentowane na Konferencji odbytej w Paryżu w dniach od 20 do 24 kwietnia 1926 r. mogą podpisać niniejszą Konwencję do dnia 30 czerwca 1926 roku.

Sporządzono w Paryżu dnia 24 kwietnia 1926 roku w jednym egzemplarzu, którego poświadczony za zgodność odpis zostanie doręczony wszystkim Rządom podpisującym Konwencję.

ZA AUSTRJĘ:

ad referendum:

Dr. A. Riehl

ZA BUŁGARJĘ:

M. Milczew

ZA KUBĘ:

Pedro Sanchez Abreu

R. Hernandez Portela

ZA GDAŃSK:

Aleksander Szembek

ZA EGIPT:

M. K. El-Kholi

Hassan

ZA HISZPANJĘ:

Francisco J. Cerυantes

C. Resines

ZA FRANCJĘ:

Harismendy

Walckenaer

Lorieux

Edmond Chaix

Le Gavrian

Migette

Henri Defert

A. Beau

J. Noulens

ZA GUATEMALĘ:

F. A. Figueroa

ZA WĘGRY:

Dr. Coloman de Tomcsanyi

Eugène de Markhot

ZA WŁOCHY:

G. Summonte

Ing. Enrico Mellini

Benedetti Mauro

Avv. E. Faldella

ZA LUKSEMBURG:

Legallais

ZA MAROKKO:

Nacivet

ZA MEKSYK:

A. Pani

ZA. MONAKO:

Butavand

ZA PERU:

Emilio Oriiz de Zevallos

ZA PORTUGALIĘ:

Manoel Roldan y Pego

ZA POLSKĘ:

Aleksander Szembek

Ryszard Minchejmer

ZA RUMUNJĘ:

B. Canlacuzène

Ghika

ZA JUGOSŁAWJĘ:

M. Spalajkowicz

ZA SZWAJCARJĘ:

ad referendum:

Delaquis

ZA TUNIS:

Mourgnot

Berthon

ZA URUGWAJ:

F. Capurro

Delegaci Komisji Rządzącej Terytorjum zagłębia Sarry, biorący udział w Konferencji, oznajmili, że są upoważnieni do podpisania niniejszej Konwencji w imieniu tej Komisji.

Pierrotet

Centner

Zaznajomiwszy się z powyższą Konwencją, uznaliśmy i uznajemy ją za słuszną zarówno w całości, jak i każde z zawartych w niej postanowień, oświadczamy, że jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona i przyrzekamy, że będzie niezmiennie zachowywana,

NA DOWÓD CZEGO wydaliśmy Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej.

W Warszawie, dnia 12 lipca 1929 r.