Art. 6. - Konwencja Międzynarodowa, dotycząca ruchu drogowego. Paryż.1926.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.21.179

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1930 r.
Artykuł  6.

Zasadniczo i w braku odmiennych przepisów, wydanych przez miarodajne władze, kierowca lub przewodnik jest obowiązany na rozgałęzieniach i skrzyżowaniach dróg ustępować pierwszeństwo kierowcy lub przewodnikowi, zdążającemu z prawej strony, leżeli przepisowy kierunek ruchu jest na prawo, względnie zdążającemu z lewej strony, jeśli przepisowy kierunek ruchu jest na lewo.