Art. 1. - Konwencja Międzynarodowa, dotycząca ruchu drogowego. Paryż.1926.04.24.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.21.179

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 1930 r.
Artykuł  pierwszy.

Każde z układających się Państw zobowiązuje się, - w granicach swej władzy, - stosować lub uznać następujące postanowienia na drogach, otwartych do ruchu publicznego na jego obszarze: