Art. 3. - Konwencja dotycząca utworzenia i utrzymania Międzynarodowego Biura Miar, wraz z regulaminem. Paryż.1875.05.20. Międzynarodowa Konwencja dodatkowa, wprowadzająca zmiany do wymienionej Konwencji i Regulaminu. Sevres 1921.10.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.87.608

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 1925 r.
Art.  3.

Biuro międzynarodowe będzie czynne pod wyłącznem kierownictwem i nadzorem międzynarodowego Komitetu Miar (Comite international des Poids et Mesures), podlegającego autorytetowi ogólnej Konferencji Miar (Conference generale des Poids et Mesures), składającej się z delegatów wszystkich układających się Rządów.