Art. 11. - Konwencja dotycząca utworzenia i utrzymania Międzynarodowego Biura Miar, wraz z regulaminem. Paryż.1875.05.20. Międzynarodowa Konwencja dodatkowa, wprowadzająca zmiany do wymienionej Konwencji i Regulaminu. Sevres 1921.10.06.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.87.608

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 1925 r.
Art.  11.

Rządy, które skorzystają z zastrzeżonej dla każdego Państwa możności przystąpienia do niniejszej Konwencji, będą obowiązane do złożenia opłaty wpisowej, której wysokość będzie określona przez Komitet na podstawach, podanych w art. 9, a które będą użytkowane dla ulepszenia materjału naukowego Biura.