[Wejście w życie] - Art. 78. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 78. - [Wejście w życie] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  78.  [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.