[Przepis przejściowy] - Art. 77. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 77. - [Przepis przejściowy] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  77.  [Przepis przejściowy]

Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.