Art. 74. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 74. - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  74. 

W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).