[Wykonywanie zadań Prezesa Rady Ministrów przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] - Art. 7. - Kontrola w administracji... - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Wykonywanie zadań Prezesa Rady Ministrów przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  7.  [Wykonywanie zadań Prezesa Rady Ministrów przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów]

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonuje zadania Prezesa Rady Ministrów wynikające z ustawy, z jego upoważnienia.