Art. 69. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 69. - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  69. 

W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).