Art. 60. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 60. - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  60. 

W ustawie z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856, z późn. zm.) w art. 3a: (zmiany pominięte).