Art. 59. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 59. - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  59. 

W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) w art. 84b: (zmiany pominięte).