[Przesłanie informacji o wynikach kontroli] - Art. 57. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 57. - [Przesłanie informacji o wynikach kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  57.  [Przesłanie informacji o wynikach kontroli]
1. 
Kierownik jednostki kontrolującej przesyła informację o wynikach kontroli kierownikowi jednostki nadrzędnej lub sprawującej nadzór nad jednostką kontrolowaną.
2. 
Kierownik jednostki kontrolującej może przesłać informację o wynikach kontroli do innych organów lub jednostek, które uzna za właściwe.