[Prawo odstąpienia od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych] - Art. 50. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Prawo odstąpienia od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  50.  [Prawo odstąpienia od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych]

Kierownik jednostki kontrolującej może odstąpić w każdym czasie od dalszego przeprowadzania czynności kontrolnych, informując na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej o odstąpieniu od kontroli. W takim przypadku nie sporządza się wystąpienia pokontrolnego.