[Brak środków odwoławczych] - Art. 48. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 48. - [Brak środków odwoławczych] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  48.  [Brak środków odwoławczych]

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.