[Stanowisko wobec zastrzeżeń] - Art. 45. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 45. - [Stanowisko wobec zastrzeżeń] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  45.  [Stanowisko wobec zastrzeżeń]
1. 
Kierownik komórki do spraw kontroli, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza stanowisko wobec wniesionych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.
2. 
Kierownik komórki do spraw kontroli przekazuje stanowisko wobec oddalonych zastrzeżeń kierownikowi jednostki kontrolowanej.