[Uprawnienia kierownika komórki do spraw kontroli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń] - Art. 44. - Kontrola w administracji... - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 44. - [Uprawnienia kierownika komórki do spraw kontroli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  44.  [Uprawnienia kierownika komórki do spraw kontroli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń]

W trakcie rozpatrywania zastrzeżeń kierownik komórki do spraw kontroli ma prawo żądać przedstawienia dokumentów lub złożenia pisemnych wyjaśnień przez pracowników jednostki kontrolowanej.