[Przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych] - Art. 43. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 43. - [Przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  43.  [Przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych]

Jeżeli w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń istnieje konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności kontrolnych, kontroler przeprowadza te czynności na podstawie dotychczasowego upoważnienia lub, jeżeli to konieczne, nowego upoważnienia.