[Kryteria prowadzonej kontroli] - Art. 4. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Kryteria prowadzonej kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  4.  [Kryteria prowadzonej kontroli]

Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, kontrolę przeprowadza się pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności.