[Oględziny] - Art. 31. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Oględziny] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  31.  [Oględziny]

Oględziny przeprowadza się w obecności pracownika jednostki kontrolowanej.