[Odmowa udzielenia wyjaśnień] - Art. 29. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Odmowa udzielenia wyjaśnień] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  29.  [Odmowa udzielenia wyjaśnień]

Odmowa udzielenia wyjaśnień może nastąpić w przypadku, gdy dotyczą one faktów lub okoliczności, których ujawnienie mogłoby narazić na odpowiedzialność karną lub majątkową osobę wezwaną do złożenia wyjaśnień lub osobę jej bliską w rozumieniu art. 19 ust. 2.