[Żądanie udzielenia wyjaśnień przez pracownika lub byłego pracownika jednostki kontrolowanej] - Art. 28. - Kontrola w... - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Żądanie udzielenia wyjaśnień przez pracownika lub byłego pracownika jednostki kontrolowanej] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  28.  [Żądanie udzielenia wyjaśnień przez pracownika lub byłego pracownika jednostki kontrolowanej]

W ramach prowadzonych czynności kontrolnych kontroler może żądać udzielenia mu, w wyznaczonym przez niego terminie, ustnych lub pisemnych wyjaśnień od pracownika lub byłego pracownika.