[Odpowiedzialność pracownika jednostki kontrolowanej za niewypełnienie obowiązków wobec kontrolera] - Art. 26. - Kontrola w... - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 26. - [Odpowiedzialność pracownika jednostki kontrolowanej za niewypełnienie obowiązków wobec kontrolera] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  26.  [Odpowiedzialność pracownika jednostki kontrolowanej za niewypełnienie obowiązków wobec kontrolera]

Niewywiązywanie się przez pracownika jednostki kontrolowanej z obowiązków, które wynikają z art. 25, może stanowić przesłankę odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej.