[Czas i miejsce prowadzenia czynności kontrolnych] - Art. 21. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 21. - [Czas i miejsce prowadzenia czynności kontrolnych] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  21.  [Czas i miejsce prowadzenia czynności kontrolnych]
1. 
Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej w czasie wykonywania przez nią zadań lub poza nią.
2. 
Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i możliwie niezakłócający funkcjonowania jednostki kontrolowanej.
3. 
W szczególnych okolicznościach czynności kontrolne przeprowadza się także w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy.
4. 
Prowadzenie czynności kontrolnych z udziałem pracowników jednostki kontrolowanej w dniach wolnych od pracy lub poza godzinami pracy wymaga zgody kierownika jednostki kontrolowanej.