[Zawiadomienie o planowanej kontroli] - Art. 20. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Zawiadomienie o planowanej kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  20.  [Zawiadomienie o planowanej kontroli]

O planowanej kontroli zawiadamia się kierownika jednostki kontrolowanej, podając przewidywany czas trwania czynności kontrolnych.