[Dołączenie do zespołu kontrolerów pracowników z wiedzą specjalistyczną] - Art. 18. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Dołączenie do zespołu kontrolerów pracowników z wiedzą specjalistyczną] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  18.  [Dołączenie do zespołu kontrolerów pracowników z wiedzą specjalistyczną]
1. 
Kierownik jednostki kontrolującej może włączyć w skład zespołu kontrolerów posiadających wiedzę specjalistyczną pracowników organów i jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub przez niego nadzorowanych.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, o którym mowa w art. 16, wydaje kierownik jednostki kontrolującej.