[Powołanie zespołu kontrolerów] - Art. 17. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Powołanie zespołu kontrolerów] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  17.  [Powołanie zespołu kontrolerów]

Kierownik jednostki kontrolującej może powołać zespół kontrolerów do przeprowadzenia kontroli.