[Okresowy plan kontroli] - Art. 12. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 12. - [Okresowy plan kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  12.  [Okresowy plan kontroli]
1. 
Kontrolę prowadzi się zgodnie z okresowym planem kontroli, opracowanym przez kierownika komórki do spraw kontroli i zatwierdzonym przez kierownika jednostki kontrolującej.
2. 
Kierownik jednostki kontrolującej może zarządzić przeprowadzenie kontroli nieprzewidzianej okresowym planem kontroli.