[Tryby kontroli] - Art. 11. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Tryby kontroli] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  11.  [Tryby kontroli]

Kontrolę przeprowadza się w trybie zwykłym lub uproszczonym.