[Przedmiot ustawy] - Art. 1. - Kontrola w administracji rządowej. - Dz.U.2020.224 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Przedmiot ustawy] - Kontrola w administracji rządowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.224 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa:

1)
zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności organów administracji rządowej, urzędów je obsługujących lub stanowiących ich aparat pomocniczy oraz jednostek organizacyjnych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych, zwanych dalej "jednostkami kontrolowanymi";
2)
organy właściwe w sprawach kontroli.