Art. 3. - Kontrola publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  3.
1.
Przeznaczone do rozpowszechniania publikacje i widowiska podlegają kontroli wstępnej organów kontroli publikacji i widowisk.
2.
Organami kontroli publikacji i widowisk są:
1)
okręgowe urzędy publikacji i widowisk, działające jako organy pierwszej instancji, zwane w dalszych przepisach okręgowymi urzędami,
2)
Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk, działający jako centralny organ w sprawach kontroli publikacji i widowisk, zwany w dalszych przepisach Głównym Urzędem.
3. 5
Do właściwości Głównego Urzędu należą także sprawy rejestracji dzienników i czasopism w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 ustawy - Prawo prasowe.
4. 6
(skreślony).
5 Art. 3 ust. 3:

- dodany przez art. 57 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U.84.5.24) z dniem 1 lipca 1984 r.

- zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.186) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.

6 Art. 3 ust. 4 skreślony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 29 maja 1989 r. (Dz.U.89.34.186) zmieniającej nin. ustawę z dniem 6 czerwca 1989 r.