Art. 24. - Kontrola publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  24.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 1981 r.