Art. 1. - Kontrola publikacji i widowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.20.99

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1989 r.
Art.  1.
1.
Polska Rzeczpospolita Ludowa zapewnia wolność słowa i druku w publikacjach i widowiskach.
2.
Ochrona i zapewnienie realizacji wolności słowa i druku w publikacjach i widowiskach jest obowiązkiem organów i instytucji państwowych oraz organizacji politycznych i społecznych.
3.
Korzystanie z wolności słowa i druku w publikacjach i widowiskach regulowane jest niniejszą ustawą.