§ 9. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję - Dz.U.2022.1458 - OpenLEX

§ 9. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
§  9. 
System teleinformatyczny automatycznie generuje sumy kontrolne plików utrwalonych w ramach kontroli i zapisu do pliku wynikowego na nośniku wraz z kopiowanym materiałem.