§ 8. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję - Dz.U.2022.1458 - OpenLEX

§ 8. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
§  8. 
1. 
Dla każdego nośnika kopii sporządza się metrykę dokumentu elektronicznego zgodnie z wymogami przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2. 
Metrykę opatruje się numerem ewidencyjnym nadanym zgodnie z kolejnością wykonywania zapisów i ich kopii w danej sprawie.
3. 
Numer metryki, numer ewidencyjny lub sygnaturę akt umieszcza się na powierzchni przeznaczonej do opisywania nośnika, o ile nośnik ją posiada.
4. 
Oryginał metryki przechowuje się w zbiorach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1.
5. 
Kopie metryki przechowuje się wraz z nośnikiem.