§ 10. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję - Dz.U.2022.1458 - OpenLEX

§ 10. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
§  10. 
1. 
Kopię zapisu cyfrowego wykonuje się w tym samym formacie, w którym utrwalono zapis na nośniku pierwotnym lub wtórnym, bez dzielenia plików ani wprowadzania jakichkolwiek zmian w stosunku do zapisu zarejestrowanego podczas prowadzenia kontroli.
2. 
Zapis cyfrowy uznaje się za skopiowany, jeżeli każda suma kontrolna skopiowanego pliku jest zgodna z sumą kontrolną pliku, z którego dokonano kopiowania.
3. 
W przypadku gdy materiał został zarejestrowany w formacie uniemożliwiającym odczyt za pomocą standardowego oprogramowania, należy wykonać kopie pliku źródłowego, dokonać jego konwersji, w sposób niewpływający na jakość materiału.