§ 1. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję - Dz.U.2022.1458 - OpenLEX

§ 1. - Kontrola operacyjna prowadzona przez Policję

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1458

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 lipca 2022 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób sporządzania dokumentacji w związku z zarządzeniem kontroli operacyjnej, zwanej dalej "kontrolą";
2)
sposób dokumentowania kontroli;
3)
sposób przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli;
4)
sposób przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania, kopiowania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania kontroli;
5)
zakres danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w art. 19 ust. 16a-16c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
6)
wzory druków i rejestrów stosowanych w ramach kontroli.