[Kara pieniężna za nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji bez złożenia zawiadomienia] - Art. 15.... - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Kara pieniężna za nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji bez złożenia zawiadomienia] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  15.  [Kara pieniężna za nabycie lub osiągnięcie istotnego uczestnictwa albo nabycie dominacji bez złożenia zawiadomienia]
1. 
Kto bez złożenia zawiadomienia nabywa lub osiąga istotne uczestnictwo lub nabywa dominację

- podlega grzywnie do 100 000 000 zł albo karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5, albo obu tym karom łącznie.

2. 
Karze określonej w ust. 1 podlega, kto dopuszcza się czynu określonego w ust. 1, działając w imieniu lub interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.