[Cel mechanizmu kontroli niektórych inwestycji w związku z COVID-19 lub sytuacją międzynarodową zakłócającą rynek lub... - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 12b. - [Cel mechanizmu kontroli niektórych inwestycji w związku z COVID-19 lub sytuacją międzynarodową zakłócającą rynek lub konkurencję] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  12b.  [Cel mechanizmu kontroli niektórych inwestycji w związku z COVID-19 lub sytuacją międzynarodową zakłócającą rynek lub konkurencję]

Celem mechanizmu kontroli inwestycji dotyczących podmiotów objętych ochroną jest ochrona porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przy uwzględnieniu art. 4 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.