[Związanie prawem międzynarodowym] - Art. 9. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. - Dz.U.1997.78.483 - OpenLEX

Art. 9. - [Związanie prawem międzynarodowym] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  9.  [Związanie prawem międzynarodowym]

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.