Art. 85. - [Obowiązek obrony Ojczyzny] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  85.  [Obowiązek obrony Ojczyzny]
1. 
Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny.
2. 
Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa.
3. 
Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.