Art. 84. - [Obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  84.  [Obowiązek ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych]

Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie.