Art. 83. - [Obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  83.  [Obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej]

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.