Art. 82. - [Obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  82.  [Obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej]

Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.