Art. 8. - [Nadrzędność Konstytucji; bezpośrednie jej stosowanie] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  8.  [Nadrzędność Konstytucji; bezpośrednie jej stosowanie]
1. 
Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.