Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  77.  [Prawo do wynagrodzenia szkody]
1.  Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
2.  Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.