Art. 77. - [Prawo do wynagrodzenia szkody] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  77.  [Prawo do wynagrodzenia szkody]
1. 
Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej.
2. 
Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.