Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

| Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  7.  [Działanie na podstawie i w granicach prawa]

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.