Art. 7. - [Zasada praworządności] - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.78.483

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 2009 r.
Art.  7.  [Zasada praworządności]

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.